zapisy onomatozy

Narodziny wydawnictwa opartego na duchu muzyki

Powstanie i rozwój wydawnictwa ma muzyczną historię: dźwiękowe dzieło artystyczne, muzyczne w czasach düsseldorfskiej kultury muzycznej lat 80. trafiło do produkcji audiobooków.

Przede wszystkim jednak, także w formie mówionej, poza penetracją intelektualną ważną rolę odgrywa ›muzyka‹. I wreszcie, jest to również niezbędne w sztuce pamięci. Muzyczny punkt wyjścia powraca w pojęciu „muzykalności”, jako wiedzy, która determinuje głębiej myślenie, np. w przypadku pytania o „muzykalność etyczną”, a tym samym nadal kształtuje cały projekt artystyczny. Wydawnictwo ukształtowało poczucie muzykalności, które determinuje myślenie, a także jest wyczuwalne w reprodukcji.

Krótkie utwory audio, dźwięki i krótka muzyka autorstwa NessMentocome i wydawnictwo onomato.

Zdania są używane oszczędnie i dyskretnie w audiobookach onomato Verlag.