Jaspers, Karl - Nietzsche i chrześcijaństwo

8,80  - 12,80  z VAT, bez kosztów wysyłki

Czytanie całego tekstu przez Axela Grube
Czas gry: 205 minut
Próbki audio

 Próbka: 1 - Wprowadzenie
 Próbka audio: 2 - Jest wystarczająco dużo przykładów ...

Zresetuj wybór

„Jeżeli Nietzsche jest najbardziej drastycznym wydarzeniem filozoficznym po zakończeniu idealizmu filozoficznego w Niemczech, to oczywiście treść tego wydarzenia nie może być w istocie treścią, inwentarzem, prawdą, którą można by opanować, ale tylko samym ruchem, który to sposób myślenia, który wcale nie jest zamknięty, a raczej oczyszcza przestrzeń, nie przygotowuje gruntu, a jedynie umożliwia nieznaną przyszłość.” Karl Jaspers

Warianty pakowania lub pobieranie

Okładka kartonowa, pobierz

Translate »