Bajki braci Grimm CD 2

5,80  - 23,80  z VAT, bez kosztów wysyłki

5 bajek z krótkimi wstępami muzycznymi.  Roszpunka, czółenko wrzeciona i igła, Mistrz złodziejski, Ojciec chrzestny, Allerleirauh, Okerlo.
Czas gry: 60 min.
Prelegent: Axel Grube

Próbki audio

 Próbka audio 1
 Próbka audio 2
 Próbka audio 3

Zresetuj wybór

Literaryzacja Grimma, pisanie i rozwój opowieści ludowych jest punktem kulminacyjnym w znaczeniu i treści języka wizualnego, ale jednocześnie punktem końcowym i zakończeniem tysiącletniej kultury tradycji ustnej, „tradycji ustnej” . Po dłuższym okresie utrwalania żyjącej niegdyś formy, zwłaszcza poprzez zawieszenie wyobrażeń baśni na powierzchni obrazu ilustracji aż do filmów Disneya, bajki muszą zostać ponownie ożywione poprzez swego rodzaju praktyka mówienia i myślenia bogata w obrazy. Nawiązać do tradycji tradycji słuchowej, kontynuować jej kształtowanie za pośrednictwem audiobooków, czyli w istocie podejście onomato Verlag w produkcjach baśni braci Grimm.

Waga nv
Rozmiar nv
Translate »