Bajki braci Grimm - CD3

5,80  - 23,80  z VAT, bez kosztów wysyłki

5 bajek z krótkimi preludiami muzycznymi. Śpiąca Królewna, Niedźwiedzia Skóra, Mały Brat i Siostra, Dzieciątko Maryi, Sprytna Elsa.
Mówca - Axel Grube
Czas gry: 56 min.

Próbki audio

 Próbka audio 1
 Próbka audio 2
 Próbka audio 3
 Próbka audio 4
 Próbka audio 5

Zresetuj wybór

Literaryzacja Grimma, pisanie i kształtowanie opowieści ludowych jest punktem kulminacyjnym w znaczeniu i treści języka wizualnego, ale jednocześnie punktem końcowym i zakończeniem tysiącletniej kultury tradycji ustnej, „tradycji ustnej”. Po długim okresie utrwalania żyjącej niegdyś formy, zwłaszcza poprzez zawieszenie języka wizualnego baśni na powierzchni obrazu ilustracji aż do filmów Disneya, bajki muszą zostać ponownie ożywione poprzez rodzaj praktyki w mówieniu i myśleniu bogatego w obrazy. Nawiązać do tradycji tradycji słuchowej, kontynuować jej kształtowanie za pośrednictwem audiobooków, czyli w istocie podejście onomato Verlag w produkcjach baśni braci Grimm.

Waga nv
Rozmiar nv
Translate »