Nietzschego. Zrozumieć

8,80  - 23,80  z VAT, bez kosztów wysyłki

Książka audio autorstwa Axela Grube
Czas gry: 86 min.
Prelegent: Axel Grube
Próbki audio

 Próbka audio: 01 – Zrozumieć Nietzschego
 Próbka audio: 02 - Nic nie jest prawdziwe?
 Próbka audio: 03 – Dlaczego w ogóle prawda
 Próbka audio: 04 — Aus — Poza dobrem i złem
 Próbka audio: 05 - Że Bóg nie żyje?

Zresetuj wybór

Rozumiesz Nietzschego? - Z 90-minutową książką audio? ... Z pewnością w krótkim czasie, który będzie dostępny, wiele zostanie zlekceważonych. W najbardziej przystępny sposób Axel Grube jest jednak w stanie urzeczywistnić podstawowe motywy i ruchy myślowe wyjątkowego filozofa, smak i muzykalność myśli Nietzscheańskiej. Przywołać do ucha to, co jest intelektualnie wymagające to (Axel Grube) dać to słyszalnemu dzisiejszemu człowiekowi – i przedstawić własny sąd ideologiczny. (Gabriela Schaaf - Deutsche Welle)

Waga nv
Rozmiar nv
Translate »